Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Thompson Zac.