Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Hit Point.