Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Mina Denise.