Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Θεοδωρακόπουλος Γιάννης.