Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Κόντου Μαριέττα .