Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Μουσιώνη Λίνα .