Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Μπαμπέτα Ιωάννα.