Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Μπραλιερ Μαξ .