Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Νες Πάτρικ .