Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Πιντέρης Γιώργος .