Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Ρώσση - Ζαΐρη Ρένα.