Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Στέλλας Νικήτας Π., Γαλανόπουλος Γιάννης.