Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Στίλτον Τζερόνιμο .