Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Σφυρόερα Μαρία.