Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Τουκ Χάνα .