Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Φερμόρ Πάτρικ Λη .