Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Arroyo Barbara .