Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Bell P.G. .