Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Budiansky Bob.