Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Carrion Jorge.