Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Cassell Illustrated.