Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Clark Jim.