Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Curtis Penelope.