Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Davenport Coral.