Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Dedopulos Tim.