Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Eury Michael.