Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Gleadowe Teresa.