Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Great! Oh!.