Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Grivet Valentin.