Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Growe Bernd.