Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Hajo Düchting.