Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Hausmann Jose,Luis.