Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Holzwarth Hans Werner.