Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Howell Dan.