Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Hwang Sun-Mi .