Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Hwang Yong-Su.