Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Ichihara Yukino.