Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Ishida Sui.