Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Jackson Charles R..