Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Janina Nentwig.