Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Kurklu Arzu.