Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Lee Stan.