Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Lester Phil.