Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Macchio Ralph.