Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Mackie Howard.