Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Maurer Noel.