Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Montgomery Hedvig .