Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Moore Leah.