Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Oehlen Albert.