Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Orfali Moises.